ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
לחצו על הקישור הבא על מנת לראות את "תקנות הגנת הצרכן"