• 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא). כל ההרשמות, התרומות ורכישות החולצות הינם לטובת מימון המשך המאבק.

 • 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא). כל ההרשמות, התרומות ורכישות החולצות הינם לטובת מימון המשך המאבק.

 • 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא). כל ההרשמות, התרומות ורכישות החולצות הינם לטובת מימון המשך המאבק.

 • 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא). כל ההרשמות, התרומות ורכישות החולצות הינם לטובת מימון המשך המאבק.

 • 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא).

 • 10.00
 •  09/04/2021 08:00
 •   חירבת קירה ישראל

צעדה/ריצה כמחאה על הבניה המתוכננת באזור עמק השלום. תאריך הארוע: 09/04/2021 (יום שישי) שעת התכנסות החל מהשעה 7:30 מקום התכנסות: לחניון פתוח בשטח בהמשך לדרך עמק השלום. ההשתתפות במרוץ/צעדה הינה על אחריות המשתתפים בלבד. כל המקצים/מסלולים יצאו בין השעה 8:00 לשעה 9:00 באופן חופשי (מי שמגיע יוצא).